Lokomotywa

RAPORT
ROCZNY 2013

EN
LIST Osoba

Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności w 2013 roku

80 mln zł
40 mln zł
0 mln zł
73,6
50

EBITDA

40 mln zł
20 mln zł
0 mln zł
-20 mln zł
37,9
-12,5

ZYSK NETTO

3%
1,5%
0 %
-1,5%
2,3%
-0,9%

MARŻA ZYSKU NETTO

8%
4%
0%
6,5%
3,1%

MARŻA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

1,8 mld zł
0,9 mld zł
0 mld zł
1,675
1,346

SKONSOLIDOWANY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY

W stosunku do ubiegłego roku Grupa Trakcja zwiększyła sprzedaż o 25% oraz poprawiła wynik finansowy o ponad 50 mln zł, uzyskując prawie 38 mln zł zysku netto.

legend

Wzrost kursu akcji i zwiększenie ich płynności w ciągu 2013 roku

chart bg

Lider budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie

Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Firma zatrudnia 1200 wykwalifikowanych pracowników. Głównym przedmiotem jej działalności jest organizacja i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych.
TRAKCJA PRKIL Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Firma zatrudnia 1200  wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych własnych pracowników. Głównym przedmiotem jej działalności jest organizacja i wykonywanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej modernizacji linii kolejowych i tramwajowych.  KAUNO TILTAI AB Kauno Tiltai jest największą spółką w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Spółka specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej. Grupę spółek Kauno Tiltai tworzą trzy spółki zajmujące się budową dróg. Grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników. BTW Zakresem działalności firmy Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. jest głównie specjalistyczne spawanie termitowe różnych typów szyn kolejowych, tramwajowych i innych, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Ponadto w kompetencjach firmy znajduje się m.in. przeprowadzanie remontów infrastruktury, roboty torowe oraz sprzedaż i montaż nawierzchni przejazdowej typu „STRAIL” firmy KRAIBURG. PE PEUiM Sp. z o.o. to spółka z sektora budownictwa infrastrukturalnego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski. PEUiM specjalizuje się w budowie i przebudowie dróg, mostów, chodników oraz budowie i montażu urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Spółka zajmuje się również produkcją mas bitumicznych, betonu cementowego oraz innych materiałów budowlanych. PRK PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma oparta na silnych fundamentach, działająca na warszawskim rynku nieruchomości od 2003 roku. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań architektonicznych, nasze budynki cechuje wysoki standard wykonania, co mogą poświadczyć zadowoleni Klienci z Polski i z zagranicy. TOR Biuro projektowe Torprojekt zajmuje się wykonywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmującej studia wykonalności, koncepcje, dokumentację przetargową oraz projekty budowlane i wykonawcze. Firma ma bogate doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchowych, przepustowości, obciążenia linii i sieci kolejowych oraz analiz istniejącego już zaplecza taboru kolejowego pod kątem wydajności obsługi, a także utrzymania obecnego i przyszłościowego taboru.

Struktura przychodów Grupy Trakcja

Przychpdy za granica Przychpdy w kraju

Główne czynniki wpływające na wyniki Grupy Trakcja

KOMPLEKSOWA RESTRUKTURYZACJA

Rozpoczęte na jesieni 2012 roku i kontynuowane w 2013 szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne objęły restrukturyzację finansową, majątkową oraz organizacyjną.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU - OBNIŻENIE ZADŁUŻENIA

W wyniku zmiany obligacji na akcje obniżyliśmy zadłużenie o 100 mln zł, co umożliwiło nam uzyskanie kredytów na realizację kontraktów w 2013 roku oraz pozyskanie 1,16 mld zł nowych kontraktów do portfela zamówień, którego wartość w 2013 roku była na poziomie 3 mld zł.

POŁĄCZENIE

Dnia 19 grudnia 2013 r. zostało zarejestrowane połączenie Trakcji i PRKiI w jedną spółkę – niekwestionowanego lidera budownictwa kolejowego w Polsce.

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI

Dzięki nowemu systemowi Microsoft Dynamics 2012 AX, dzięki pracy Biura Umów i Rozliczeń z Klientem oraz Biura Planowania i Nadzoru Realizacji Kontraktów nasza Grupa prowadzi ścisły nadzór nad realizacją naszych kontraktów.

CENTRALNY SYSTEM ZAKUPÓW

Nowy centralny system zakupów zapewnia naszej Grupie redukcję kosztów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Akcjonariusze i ich udziały w spółce

Ludzie i Sprzęt

Ludzie

Głównym zasobem potencjału naszej Firmy są ludzie. Wysoka jakość realizowanych projektów i ich terminowe wykonanie nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanych pracowników. Aby w pełni podołać wysokim wymaganiom Zamawiających, zatrudniamy kadrę ponad 2000 specjalistów w każdej dziedzinie, bezpośrednio i pośrednio związanej z zakresem naszych kompetencji.

Sprzęt

Nasi pracownicy korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i technologii, dzięki którym z łatwością mogą sprostać nawet  najbardziej wyśrubowanym wymaganiom Zamawiających.

Posiadamy najlepszy zespół oraz największy potencjał sprzętowy w Polsce i na Litwie

Kompetencje Grupy Trakcja

Jako lider w branży budownictwa infrastrukturalnego oraz elektroenergetyki jesteśmy przedsiębiorstwem o stale rozwijających się kompetencjach.

Dziś działalność Grupy obejmuje:

  • kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych;
  • budowę i modernizację torów wraz z odwodnieniem;
  • budowę i modernizację sieci trakcyjnych oraz systemów ich zasilania;
  • kompleksową realizację (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.;
  • budowę linii energetycznych kablowych i napowietrznych;
  • budowę i modernizację obiektów inżynierskich;
  • budowę i modernizację dróg i autostrad;
  • budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego);
  • budowę i modernizację infrastruktury użytkowej;
  • produkcję urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych.

Kompleksowo realizujemy nawet najbardziej złożone projekty

Nowoczesne systemy

Dla lepszego funkcjonowania wszystkich oddziałów, spółek i zespołów w ramach naszej Grupy wdrożyliśmy nowoczesne systemy informatyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie projektami.

MICROSOFT DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX 2012 to kompleksowe rozwiązanie klasy ERP przeznaczone dla efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które umożliwia gromadzenie dokładnych informacji i danych w celu podejmowania świadomych decyzji.

MICROSOFT OFFICE 365

Istotnym krokiem do poprawy jakości komunikacji pomiędzy zespołami naszych spółek było wdrożenie platformy Microsoft Office 365. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, jakie niesie ze sobą poczta w „chmurze”, wpłynie na wydajność naszej pracy. Dane kontaktowe znajdują się teraz we wspólnej książce adresowej, a pracownicy mogą dynamicznie komunikować się pomiędzy sobą za pośrednictwem komunikatora Lync oraz udostępniać sobie dokumenty, nad którymi pracują wspólnie, w ramach aplikacji Sharepoint.

SOLIDWORKS

Pracownicy naszej Grupy korzystają z nowoczesnego narzędzia projektowania w 3D. Umożliwia ono dokładne stworzenie oraz szybkie dostarczenie produktu naszym klientom.

Skutecznie zarządzamy projektami dzięki nowoczesnym systemom informatycznym

Zarządzanie wiedzą

Grupa Trakcja stworzyła System Zarządzania Wiedzą, który jest ciągle udoskonalany poprzez nowoczesne narzędzia. Nasz system wspiera łatwą komunikację, dzielenie się informacjami i pomysłami.

EOD

Elektroniczny Obieg Dokumentów – narzędzie, które pozwala na szybki dostęp do wszystkich faktur, protokołów, wewnętrznych dokumentów oraz oficjalnych pism w wersji elektronicznej, dostępnych z dowolnego miejsca pracy.

INTRANET

Wewnętrzna strona, która umożliwia efektywny przepływ informacji pomiędzy naszymi pracownikami, zapewnia dostęp do zawsze aktualnych dokumentów oraz informacji o współpracownikach.

CROWDSOURCING

Narzędzie to wykorzystujemy do dzielenia się pomysłami oraz wspierania współpracy i komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami naszej firmy. Za pośrednictwem „Platformy pomysłów” każdy pracownik może zgłosić swoją ideę, komentować już istniejące pomysły oraz zachęcać współpracowników do komunikacji.

Efektywnie zarządzamy wiedzą